Lunds universitet

ERASMUS MOBILITET

Ansökan om Erasmus stipendium

ErasmusPlus

   

FRÅN UNIVERSITETS OCH HÖGSKOLERÅDET:

Varför Erasmus mobilitet?
Programmet ger ert lärosäte möjlighet att arbeta med uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan.
Genom att ge lärare, personal samt studenter möjlighet att kompetensutveckla sig, utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder, samt studera och praktisera utomlands kan programmet bidra till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning. Programmet kan också bidra till en större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska länder och stärka kopplingen till arbetslivet.

LUNDS UNIVERSITET ERASMUS STIPENDIER

Välj typ av Erasmus stipendium (studentstipendium för studier eller studentstipendium för praktik)