Lunds universitet

ERASMUS+

Ansökan om resebidrag

Application for travels grant

ErasmusPlus


Läs detta först/Read this first:

Svenska

English

OBS! Alla uppgifter är obligatoriska och du kommer inte vidare om du inte fyller i allt.

När du har tryckt på "Ansök/Apply" kommer det upp en sida som du ska skriva ut. Den skall sedan skrivas under av dig och din prefekt/motsvarande på anvisat ställe. Ansökan kan sedan mejlas till Carina Holmberg Pousette hos Externa relationer.

NOTE! All information is mandatory and you will not continue unless you fill in everything.

Once you have pressed "Ansök/Apply", there will be a page to print. It should then be signed by you and your head of department / equivalent. The application can then be emailed to Carina Holmberg Pousette at Externa Relations.

Personnummer/Social security number:

 

År/Year:

Månad/Month:

Dag/Day:

Fyra sista siffror/Last four digits:

(ÅÅ/YY)

(XXXX)

Har du tidigare beviljats Erasmus resebidrag/Have you previously been awarded Erasmus travel grant:
Efternamn/Family name:
Förnamn/First name:
E-mail:
Befattning/Position in LU:

Fakultet eller motsvarande/Faculty or equivalent:

LU heminstitution eller motsvarande/LU Department or equivalent:
Prefekt eller motsvarande/Head of Department or equivalent:

Resa och aktivitet/Travel and activity

EU- värduniversitet/EU Host university
Land/Country:
Stad/City:
Kontaktperson/Contact person:
Beskrivning av planerade aktiviteter/Description of planned activities:
Begärt bidragsbelopp/Requested grant amount:

OBS! Maxbelopp är 8000 SEK

NOTE! Max amount is 8000 SEK

SEK
Resan sker /Travel during: Läsår/Academic year Month